Pages Menu
Categories Menu

Dodane w Cze 24, 2016 in Newsy | 0 komentarzy

Obniżenie cen za badania lekarskie kierowców

prawo jazdy

warrengoldswain/bigstockphoto.com

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą obniżenia kosztów za badania lekarskie, które musi obowiązkowo przejść każdy kandydat na kierowcę. Obecna cena wynosi 200 złotych i jest stała według obowiązujących przepisów. Oznacza to, że lekarz musi pobrać od badanego dokładnie taką kwotę. Przed zmianami w przepisach cena za badania oscylowała w granicach do 100 złotych i była ustalana samodzielnie przez lekarza. Jedynym zapisem w przepisach było ograniczenie, że cena ta nie może być wyższa niż 200 złotych. W 2014 roku ówczesny minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, wydał rozporządzenie, na mocy którego opłata za badania lekarskie przyszłych kierowców, a także ponowne w przypadku wygaśnięcia terminu ważności, ma wynosić 200 złotych. Ta kwota powoduje wzrost kosztu ponoszonego na rzecz zdobycia prawa jazdy, które nawet bez tego są wysokie. Kurs, egzaminy, poprawki, dodatkowe godziny jazdy, a dodatkowo badania lekarskie sprawiają, że cena za zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami jest naprawdę wysoka. Powszechnie wiadomo, że większość przeprowadzanych badań lekarskich przyszłych kierowców wygląda podobnie. Są to kilkuminutowe wizyty, podczas których dość pobieżnie sprawdza nasze najważniejsze parametry dotyczące możliwości prowadzenia pojazdu. Znacznie więcej czasu zajmuje wypełnienia kwestionariusza z różnymi pytaniami dotyczącymi nałogów, chorób, schorzeń itp. Po krótkiej wizycie lekarz wypisuje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

W związku ze zbyt wysokim kosztem wizyty w stosunku do czasu jej trwania i jakości badań, posłowie PiS wystąpili do Ministra Zdrowia z wnioskiem, w którym podkreślają, że wprowadzona przed dwoma laty zmiana działa na korzyść lekarzy, nie wprowadzono bowiem zmiany zakresu badań. Posłowie PiS apelują o przywrócenie starych zasad pobierania opłat za badania lekarskie przyszłych kierowców. Odpowiedź z MZ nie przyniosła dobrych wiadomości. Jak skomentowała rzecznik Ministerstwa Zdrowia, opłata za badania była konsultowana z lekarzami z uwzględnieniem wszystkich kosztów tego typu porad. Według MZ kwota 200 złotych nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem takich badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.