Pages Menu
Categories Menu

Dodane w Wrz 2, 2014 in Motocykle, Samochody | 0 komentarzy

Mocowanie tablic rejestracyjnych

przepisy

W Internecie można spotkać się z różnymi opiniami odnośnie montowania tablic rejestracyjnych, od możliwości zamontowania tablicy do góry nogami, po konieczność montażu tylko i wyłącznie w osi pojazdu. Informację na temat prawidłowego zamontowania tablic rejestracyjnych znajdziemy w dwóch aktach prawnych: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W pierwszym, oprócz zasad numeracji tablic czy ich szczegółowego wyglądu, znajdziemy informacje o sposobie ich umieszczenia.

„§25.1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a-2.„

W punkcie 3 jest także wzmianka, że tablica umieszczona z przodu może być tylko i wyłącznie jednorzędowa (wyjątek stanowi trójkołowy motocykl, pojazd z homologacją według wymagań dla kat. L5, trójkołowy motorower, pojazd samochodowy z homologacją według wymagań dla kat. L2 i ciągnik rolniczy), z w punkcie 4 – umieszczona tablica z tyłu może być albo jednorzędowa, albo dwurzędowa. Uzależnione jest to od miejsca konstrukcyjnego.

Wspomniane wyżej umieszczenie tablic na środku szerokości pojazdu występuje jedynie w przypadku, kiedy pojazd nie posiada specjalnego miejsca przeznaczonego do umocowania tablicy. W momencie, kiedy przez takie umieszczenie tablicy jej odczytanie jest utrudnione albo eksploatowanie samego pojazdu jest utrudnione – tablicę umieszcza się po lewej stronie pojazdu. Tablice rejestracyjne powinny być także czytelne, o czym mówi paragraf 26 powyższego paragrafu.

Drugie rozporządzenie podaje nam konkretne wymiary jakie powinno mieć miejsce na tablicę. I tak, dla tylnej tablicy i dla samochodów z 4 i więcej kołami szerokość powinna wynosić 520 mm i 120 mm wysokości lub 340 mm szerokości i 240 mm wysokości. Jej położenie powinno być względem osi podłużnej pojazdu. Co ciekawe, ww. rozporządzenie nie określa wymiarów czy kształtów miejsca dla tablicy przedniej.

Jeśli mamy nieprawidłowo umieszczoną tablicę rejestracyjną, bądź też jej nieprawidłowe oświetlenie, możemy być pewni, że stracimy dowód rejestracyjny.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.