Pages Menu
Categories Menu

Dodane w maj 29, 2018 in Motosport | 0 komentarzy

Jazda quadem – przepisy

Quady to coraz popularniejsze pojazdy czterokołowe, na których spotkać można nawet dzieci. Niektórzy rodzice zapominają jednak, że tak jak każdy pojazd wyposażony w silnik, quad może stanowić zagrożenie dla osób, nie mających dużej wprawy w jeździe nim, a także że taką maszynę również obwiązują przepisy ruchu drogowego.

Aktualnie obowiązujące przepisy stawiają quady na równi z innymi pojazdami samochodowymi. Czterokołowiec lekki, poruszając się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, musi być sprawny technicznie i zarejestrowany. Dodatkowo osoba go prowadząca musi legitymować się dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania, który musi mieć przy sobie razem z dowodem rejestracyjnym, a także dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Gdy quad zarejestrowany jest jako czterokołowiec lekki, czyli taki, którego masa własna nie przekracza 350 kg, prędkość maksymalna wynosi maksymalnie 45 km/h, pojemność silnika nie przekracza 50 cm3, a moc jednostki napędowej to nie więcej niż 5.4 KM, wówczas kierujący takim pojazdem powinien posiadać prawo jazdy kategorii AM. Uprawnia ono do kierowania motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Aby uzyskać taki dokument, trzeba mieć ukończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy. Jeśli natomiast quad jest zarejestrowany jak pojazd czterokołowy, którego masa własna nie przekracza 400 kg, w takim wypadku oznacza to, że prędkość maksymalna i pojemność silnika mogą być nieograniczone. Wówczas kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. B1 lub B, które pozwala na przemieszczanie się samochodem o całkowitej masie dopuszczalnej do 3.5 tony, czterokołowcami o dowolnej pojemności skokowej, motorowerami, ciągnikiem rolniczym wraz z przyczepką o masie max. 750 kg oraz samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej zespolonego z przyczepką o masie max. 750 kg. Prawo jazdy tej kategorii mogą uzyskać osoby, które skończyły 18 lat, przeszły kurs, badania lekarskie i zaliczyły egzamin państwowy. Zarejestrowanym i ubezpieczonym quadem można poruszać się po każdej drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu, jednak zabroniona jest jazda takim pojazdem po drogach oznaczonych jako autostrady i drogi ekspresowe.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, każdy poruszający się quadem musi mieć założony kask. Jeśli quadem przewożone jest dziecko, którego wiek nie przekracza 7 lat, wówczas prędkość maksymalna, z jaką można się poruszać to 40 km/h. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może kierować jakimkolwiek pojazdem na drodze publicznej, wyjątek stanowi rower, jednak dziecko musi być wtedy pod opieką osoby dorosłej. Brak w przepisach bezpośredniego zakazu kierowania przez dzieci pojazdem poza drogą publiczną, ale należy zastosować tu art. 1 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dotyczący ruchu na drogach niepublicznych, gdzie wskazano, że przepisy stosuje się, gdy jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Kierowanie quadem przez dziecko z pewnością jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu. Dziecko w tym wieku nie jest bowiem wystarczająco sprawne ani fizycznie, ani psychicznie, by móc kierować takim pojazdem.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.