Pages Menu
Categories Menu

Dodane w lut 11, 2016 in Newsy | 0 komentarzy

Program „Stop-stres” pomoże zdającym na prawo jazdy?

prawo jazdy

warrengoldswain/bigstockphoto.com

O tym, że egzamin praktyczny, a także teoretyczny na prawo jazdy jest trudny do przejścia, dowiedziało się już wielu kursantów. Stres i oczekiwanie razem z innymi zdenerwowanymi kursantami w murach WORDu nie wpływają pozytywnie na przebieg egzaminu. W Polsce jedynie nieco ponad 30 procent wszystkich przystępujących po raz pierwszy do egzaminu praktycznego czy teoretycznego zdaje go bez problemu. To bardzo słaby wynik w porównaniu z innymi krajami europejskimi, a także poważny sygnał, że coś jest nie do końca tak, jak być powinno. Z jednej strony rygorystyczne wymagania podczas egzaminu, a z drugiej strony krytyka systemu szkolenia w ośrodkach jazdy.

Opolski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, chcąc podnieść niskie wyniki zdawalności, uruchomił specjalny program „Stop-stres”. Program ten ma przeciwdziałać stresowi, towarzyszącemu podczas oczekiwania na podejście do egzaminu praktycznego. W ramach programu umożliwiono zdającym jazdę próbną po placu manewrowym, na którym odbywa się egzamin z części praktycznej. To okazja dla zdających, by mogli poćwiczyć i zapoznać się z placem, którego jakość jest czasem zupełnie inna w porównaniu z tą, którą dysponują ośrodki szkoleniowe. Ponadto skrócono czas oczekiwania na przeprowadzenie egzaminu do 10-15 minut, a jedynie w skrajnych przypadkach czas ten wynosi 30 minut. Egzaminy są przeprowadzane częściej, w mniejszych grupach. Program „Stop-stres” uruchomił w opolskim ośrodku ruchu drogowego darmowy Internet, aby zdający mogli przed egzaminem uzupełnić wiedzę. By ująć jak najwięcej stresu przystępującym do egzaminu, przeszkolono samych egzaminatorów oraz pozostałych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie podejścia do zdających.

Dyrektor opolskiego WORDu, pan Edward Kinder, podaje, że w opolskim ośrodku ruchu drogowego zwiększa się liczba zdających za pierwszym podejściem egzamin teoretyczny, choć to jest raczej spowodowane upublicznieniem bazy pytań. Jednocześnie zaznacza, ze program „Stop-stres” będzie rozwijany, by zminimalizować ryzyko stresu, który wpływa na niski wynik zdawalności.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.