Pages Menu
Categories Menu

Dodane w sie 2, 2021 in Prawo drogowe | 0 komentarzy

Projekt nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym

wściekły kierowca

13 lipca 2021 roku w tzw. trybie obiegowym został przyjęty przez Rząd projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. podwyższenia dotychczasowych kwot mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe, powiązanie stawek OC z ilością posiadanych punktów karnych, pomocy i wsparcia dla rodzin ofiar wypadków drogowych. Ustawa wraz z nowymi zapisami ma zostać wprowadzona w życie z początkiem grudnia br. Opracowaniem projektu zajmują się ministerstwa: spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości i infrastruktury.

Zmiany w Kodeksie wykroczeń drogowych

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w Kodeksie wykroczeń drogowych m.in. w kwestii podwyższenia maksymalnej stawki grzywny z dotychczasowych 5 tys. zł do 30 tys. zł. To samo tyczy się postępowania mandatowego – kwota ma zostać zwiększona do 5 tys. zł., zaś w momencie, gdy wykroczenia się ze sobą zbiegną – do 6 tys. zł. Przy przekroczeniu prędkości o 30 km/h minimalny mandat będzie oscylować przy kwocie 1,5 tys. zł – bez znaczenia, czy naruszenie miało miejsce na lub poza obszarem zabudowanym. Jeśli wykroczenie zostanie popełnione ponownie w ciągu 2 lat, sprawca zapłaci stawkę nie mniejszą niż 3 tys. zł. Istnieje możliwość zmniejszenia wyjściowej kwoty mandatu o 10 proc. jeśli kierowca zdecyduje się go zapłacić podczas kontroli. Nowelizacja ma również dotyczyć kar grzywny – ich wysokość nie będzie mniejsza niż 1,5 tys. zł, w przypadku gdy sprawca wykroczenia uszkodzi mienie lub spowoduje obrażenia ciała poszkodowanego, którego leczenie potrwa nie dłużej niż 7 dni. Ponadto środki pochodzące z grzywien mają być przeznaczone na opłacenie inwestycji, które będą związane z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach, a także sfinansują przebudowy krajowej infrastruktury drogowej.

Wysokość składki OC a punkty karne

Kolejnym pomysłem jest możliwość udostępnienia towarzystwom ubezpieczeniowym danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w celu dostosowania stawek ubezpieczeń komunikacyjnych względem popełnionych wykroczeń oraz otrzymanych z tego tytułu punktów karnych. Rząd chce podążyć śladem Irlandii, Wielkiej Brytanii czy USA, gdzie podmioty ubezpieczeniowe włączają do proponowanych taryf ubezpieczeń komunikacyjnych dane na temat popełnionych przez kierowcę wykroczeń. Dzięki tej wiedzy możliwe jest nagradzanie niższymi kwotami OC kierowców, którzy nie łamią prawa i jeżdżą bezpiecznie.

Pomoc finansowa dla najbliższych ofiar wypadków

Ministerstwo Infrastruktury, które bezpośrednio zajmuje się wdrażaniem zmian w ustawie, poinformowało także o planach udrożniania i usprawnienia drogi postępowania w kwestii renty, jaka miałaby zostać przyznana najbliższym osobom, kiedy ofiara przestępstwa zmarła w przypadku umyślnego przestępstwa. Projekt zakłada bezpośrednie skorelowanie postępowania cywilnego i karnego. Do tej pory przepisy nie umożliwiały takiego postępowania, co stawiało w bardzo niekorzystnej sytuacji osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne, które w wyniku czynu karalnego straciły swojego opiekuna prawnego.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.