Pages Menu
Categories Menu

Dodane w sty 15, 2021 in Prawo drogowe | 0 komentarzy

Zmiany w prawie drogowym (2021)

ruch pieszy

Rok 2021 przynosi znaczne zmiany w prawie drogowym. Nowe regulacje wpłyną na wszystkich uczestników ruchu: kierowców, pieszych, a także osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi.

Priorytet to poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Celem nowelizacji prawa drogowego jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Z tego powodu zmieniono zasady pierwszeństwa. Od tego roku osoby poruszające się samochodami będą musiały zachować szczególną ostrożność, zwolnić przed zebrą oraz ustąpić pierwszeństwo pieszemu, który znajduje się lub wchodzi na przejście.

Pierwszeństwo przed pieszym nadal będą miały natomiast tramwaje.

Zmiany w tym zakresie zostały przyjęte pod koniec roku 2020 i wejdą w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Od 2021 roku zmieni się sposób poruszania się hulajnogami elektrycznymi

Bezpieczeństwo na chodnikach poprawić mają również zmiany, obejmujące użytkowników hulajnóg elektrycznych, stosunkowo nowych uczestników ruchu drogowego. Taki sposób poruszania się po miastach zyskał popularność w ostatnich latach, stając się stałym elementem polskich ulic. Dotychczas użytkownicy tego typu transportu osobistego poruszali się po chodnikach – w regulacjach prawa drogowego brak było wytycznych dla tego hulajnóg elektrycznych. W rezultacie traktowane były tak samo, jak modele tradycyjne, czyli jak pieszy. Efektem braku jasnych wytycznych były wypadki, w tym zdarzenia śmiertelne z udziałem osób poruszających się po chodnikach.

Wraz z nowym rokiem hulajnogi elektryczne będą traktowana jako skutery, motory oraz samochody, zatem ich użytkownicy będą musieli poruszać się po jezdni. Dotyczy to jednak jedynie miejsc, gdzie maksymalna dozwolona prędkość wynosi 50 km/h.

Nadal niejasne jest jednak, jak powinni poruszać się użytkownicy hulajnóg w miejscach, gdzie dopuszczalna możliwa prędkość przekracza ten limit.

Zmiany dla kierowców pieszych

Ustępowania pierwszeństwa pieszym to niejedyna zmiana w prawie drogowym, która dotknie osoby poruszające się samochodami. Kierowcy muszą pamiętać również o nowych ograniczeniach prędkości. W obszarze zabudowanym, zarówno w dzień, jak i w nocy, maksymalna prędkość wynosić będzie 50 km/h.

Na trasach szybkiego ruchu konieczne będzie także zachowanie bezpiecznej odległości. Jej wymiar uzależniony jest od prędkości poruszania się pojazdu i powinien wynosić połowę jej wartości. Oznacza to, że jeśli kierowca porusza się z prędkością 130 km/h, odległość, jaką musi zachować od pojazdu przed sobą, wynosi 75 metrów.

Ułatwieniem dla wielu kierowców może okazać się natomiast wprowadzenie możliwości rejestracji nowego auta przez dealera. Dzięki temu zakupiony i odebrany w salonie pojazd będzie gotowy do użytkowania, bez konieczności dopełniania formalności w wydziale komunikacji. Będzie to możliwe już od 4 czerwca bieżącego roku.

Zmiany w prawie drogowym obejmą również bezpośrednio pieszych. Od tego roku zakazane będzie korzystanie z urządzeń mobilnych w czasie przechodzenie przez jezdnie oraz torowisko.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.